Team van Professor Mathieu Bollen (2020)

Team van Professor Mathieu Bollen (2020)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Phospho-regulation at the crossroads of cell proliferation and DNA-damage control
  • Selectiejaar: 2020
  • Organisatie: KU Leuven
  • Toegekend bedrag: 435 000 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

NIPP1 (Nuclear Inhibitor of Protein Phosphatase 1) coördineert celgroei en DNA-foutenherstel via een inwerking op eiwitfosfatase-1, een enzym dat regulerende fosfaatgroepen verwijdert van talloze eiwitten. Cellen zonder NIPP1 groeien trager en zijn resistent tegen kankerverwekkende chemicaliën. Met dit onderzoeksproject beogen we, met behulp van nieuwe experimentele modellen, de onderliggende werkingsmechanismen te doorgronden. We zullen nagaan welke moleculaire interacties nodig zijn voor het functioneren van NIPP1 en hoe een veranderde graad van NIPP1-geregelde eiwitfosforylering de celgroei en het DNA-foutenherstel beïnvloedt. We willen ook onderzoeken in welke mate de in vivo werking van NIPP1 afhankelijk is van signaaloverdracht via andere cellen, zoals stamcellen en immuuncellen. Dit onderzoeksproject zal inzichten genereren die kunnen worden gebruikt voor de ontwikkeling van nieuwe moleculaire kankertherapieën.