Team van professor Martine Piccart (2020)

Team van professor Martine Piccart (2020)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: AURORA – Aiming to Understand the Molecular Aberrations in Metastatic Breast Cancer
  • Selectiejaar: 2020
  • Organisatie: Institut Jules Bordet
  • Toegekend bedrag: 400 000 €
  • Duurtijd financiering: 2 jaar

Hoewel veel borstkankerpatiënten vandaag de dag een goede prognose hebben, zal ongeveer 30% uiteindelijk gediagnosticeerd worden met ongeneselijke uitzaaiingen. AURORA (BIG 14-01) is de grootse internationale academische studie met als doel uitgezaaide borstkanker beter te begrijpen, door het gebruiken van vergelijkbare stalen. De biologische eigenschappen van tumorstalen, genomen ten tijde van de eerste borstkankerdiagnose (de primaire tumor), worden vergeleken met die van de uitzaaiingen. Daarnaast worden bloed en klinische informatie verzameld. Wat AURORA studie uniek maakt, is dat het patiënten blijft volgen tijdens de verschillende behandelingen die zij ondergaan, ook nadat de ziekte zich verder verspreid heeft. De eerste analyses van de AURORA data hebben belangrijke verschillen tussen primaire tumoren en metastases aan het licht gebracht en mogelijke factoren geassocieerd met een slechte prognose. Door de AURORA studie verder uit te breiden kunnen deze resultaten terug worden geëvalueerd en meer zeldzame borstkankersubtypes worden onderzocht.