Team van professor Luc Willems (2022)

Team van professor Luc Willems (2022)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Eosinophils propel extracellular traps on mesothelioma cells and inhibit chemoimmunotherapy
  • Selectiejaar: 2022
  • Organisatie: ULiège
  • Toegekend bedrag: 240 000 €
  • Duurtijd financiering: 3 jaar

Kwaadaardig pleuraal mesothelioom is een kanker die wordt veroorzaakt door blootstelling aan asbestvezels. De huidige behandelingen kunnen de levenskwaliteit verbeteren, maar zijn voornamelijk palliatief en verlengen de overleving van mensen met mesothelioom niet significant. Standaard chemotherapie op basis van een combinatie van twee moleculen (cisplatine en pemetrexed) is niet effectief bij veel patiënten, die bijna systematisch hervallen. Onlangs heeft immunotherapie nieuwe vooruitzichten op remissie geopend. Ons onderzoek heeft aangetoond dat bepaalde cellen in ons immuunsysteem (eosinofielen en macrofagen) de doeltreffendheid van de therapie remmen. Bovendien wordt het teveel aan eosinofielen in het bloed van mesothelioompatiënten in verband gebracht met een verkorte levensduur. Het doel van ons project is de betrokken mechanismen te begrijpen met het oog op de ontwikkeling van nieuwe, doeltreffender behandelingen.