Team van professor Liv Veldeman & Vincent Remouchamps (2022)

Team van professor Liv Veldeman & Vincent Remouchamps (2022)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Prolonged abdominal deep-inspiration breath hold: clinical translation, monitoring and assessment of cardiac and lung toxicity reduction in prone crawl radiotherapy of breast cancer
  • Selectiejaar: 2022
  • Organisaties: UGent & UCL Namur
  • Toegekend bedrag: 599 000 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

 Liv Veldeman Uz Gent

Radiotherapie in buikligging na borstsparende heelkunde vermindert op korte termijn de huidtoxiciteit en esthetische schade en op lange termijn de schade aan hart en longen. De nieuwe ‘crawl buikligtechniek’ verruimt het toepassingsgebied tot nagenoeg de volledige groep van patiënten. Door zwaartekracht worden borst en lymfeklierregio’s doorheen de opening van het crawl positioneringstoestel weggetrokken van hart en longen. De toegenomen afstand tussen borst, hart en longen resulteert in gemiddelde dosisreducties van 50- 80% op longen en 15% op hart. Diepe ademhalingsstop in buikligging leidt tot een supplementaire hartdosisreductie van gemiddeld 40% doch kon niet door alle patiënten uitgevoerd worden. Dit project beoogt technische verbeteringen om diepe ademhalingsstop efficiënter en door nagenoeg alle patiënten uitvoerbaar te maken. Via magnetische resonantie beeldvorming worden anatomische verschillen tussen diverse ademhalingstechnieken bestudeerd. De beste technieken worden via klinische studies in de medische praktijk gebracht om borstradiotherapie met nog minder bijwerkingen bij meer patiënten te kunnen toepassen.