Team van Professor Liv Veldeman (2020)

Team van Professor Liv Veldeman (2020)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project : Turning breast radiotherapy upside down : preoperative accelerated breast irradiation in prone position
  • Selectiejaar: 2020
  • Organisatie: UZ Gent
  • Toegekend bedrag: 300 000 €
  • Duurtijd financiering: 5 jaar

Ongeveer 80% van alle borstkankerpatiënten in België krijgt radiotherapie of ‘bestraling’. Helaas kan radiotherapie, net als alle andere kankerbehandelingen, leiden tot bijwerkingen of een verminderde levenskwaliteit. Dit project heeft als doel om de bijwerkingen van radiotherapie bij borstkankerpatiënten te verminderen en de levenskwaliteit en overleving te verbeteren. De focus ligt op 3 topics: buiklig borstbestraling, diepe ademhalingsstop en versnelde radiotherapie.

Borstbestraling in buiklig leidt tot minder huidreactie, een mooier cosmetisch resultaat en een lager risico op bijwerkingen ter hoogte van het hart en de longen omdat de borst in deze positie verder komt te liggen van deze organen. De laagste hartdosis wordt bereikt als buiklig gecombineerd wordt met diepe ademhalingsstop omdat bij een diepe ademhaling het hart naar beneden verplaatst en verder van de borst komt te liggen. In dit project worden deze technieken verder ontwikkeld voor borstkankerpatiënten die ook op de lymfeklieren bestraald dienen te worden.

Verder wil dit project versnelde bestraling in 5 sessies implementeren voor alle borstkankerpatiënten omdat dit, vergeleken met een bestralingsreeks van 15 sessies, de levenskwaliteit verhoogt.