Team van professor Kris Thielemans (2018)

Team van professor Kris Thielemans (2018)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Prioritization of neoantigens by the combination of in silico search and mass spectrometry
  • Selectiejaar: 2018
  • Organisatie: Vrije Universiteit Brussel
  • Toegekend bedrag: 566 394 €
  • Duurtijd financiering: 3 jaar

Team van professor Kris Thielemans

Immunotherapie waarbij een immuun respons gericht tegen de specifieke genetische wijzigingen (mutaties – neoantigenen) aanwezig in kankercellen wordt beoogd, heeft een groot potentieel. Ons immuunsysteem is niet getolerizeerd tegen neoantigenen. De neoantigen-specifieke cytotoxische T cellen dragen een hoog-affiene T cel receptor en zullen de tumorcellen beter en specifieker herkennen.

De identificatie van neoantigenen gebeurt doorgaans uitsluitend m.b.v. computer algoritmen die nog niet perfect zijn en geen rekening houden met de complexe mechanismen betrokken bij de antigen verwerking en presentatie door de tumorcellen. In dit project willen we verscheidene state-of-the art technologieën combineren en de selectie van de doelwit antigenen verbeteren. Met behulp van korte mRNA’s die coderen voor de in silico geselecteerde neoantigenen, gebruik van autologe antigen presenterende cellen en immunopeptidoom analyse met behulp van massaspectrometrie, menen we de selectie van die neoantigenen die worden gebruikt om het immuun systeem van de patiënt te stimuleren, sterk te verbeteren.