Team van professor Kiavash Movahedi (2022)

Team van professor Kiavash Movahedi (2022)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Macrophage-based cell therapy for brain cancer
  • Selectiejaar: 2022
  • Organisatie: VUB
  • Toegekend bedrag: 478 000 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

Glioblastoma (GBM) is een zeer agressieve en ongeneeslijke vorm van hersenkanker. Ondanks chirurgische verwijdering van de tumor, gevolgd door radio- en chemotherapie, is de gemiddelde levensverwachting slechts 15 maanden. Zelfs immuuntherapieën, dewelke een enorme revolutie hebben teweeggebracht in de behandeling van andere kankers, blijken ongeschikt om GBM-tumoren te behandelen. Dit is voornamelijk te wijten aan de lage bezetting van anti-tumor T-cellen en de hoge infiltratie van pro-tumor macrofagen binnen de tumor. Deze Tumor geAssocieerde Macrofagen (TAMs) vormen een belangrijk doelwit om nieuwe immuuntherapieën te ontwikkelen. In dit project stellen we een veelbelovende strategie voor, waarbij de protumorale TAMs worden verwijderd en onmiddellijk worden vervangen door nieuwe macrofagen van de eigen stamcellen van de patiënt. Deze nieuwe macrofagen zullen genetisch versterkt worden waardoor zij in staat zijn om de anti-tumor immuniteit efficiënt te bevorderen. Het doel van dit project is dus om de basis te leggen voor de ontwikkeling van een nieuwe, cel-gebaseerde immunotherapie voor GBM-patiënten.