Team van Professor Karin Haustermans (2018)

Team van Professor Karin Haustermans (2018)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Extreme hypofractionated radiotherapy with a simultaneously integrated boost to the intraprostatic tumor to improve treatment outcome in prostate cancer
  • Selectiejaar: 2018
  • Organisatie: UZ Leuven
  • Toegekend bedrag: 250 000 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

Team van Professor Karin Haustermans

Dankzij de vooruitgang in de radiotherapie, slaagt men erin om steeds nauwkeuriger de tumor te bestralen en meer gezond weefsel te sparen. Dit laat toe om een hogere bestralingsdosis op de tumor te geven zonder daarbij het risico op nevenwerkingen te verhogen. Wanneer men bij het klassieke bestralingsschema voor prostaatkanker (35-40 fracties, gedurende 7 tot 8 weken) de dosis op de prostaat wil verhogen, dan zou de behandeling langer duren.

Dit blijkt echter nefast voor de radiotherapieresultaten. Een kortere behandelduur waarbij een verhoogde dosis per fractie (hypofractionatie) wordt toegediend, zou hiervoor een oplossing zijn. Deze aanpak vereist echter een hoge graad van precisie bij het toedienen van de bestraling.

In dit project onderzoeken we twee innovatieve bestralingstechnieken die hiervoor uitermate geschikt zijn: stereotactische bestraling met fotonen en protonen, waarbij meer specifiek de mogelijkheid ervan zal nagegaan worden om een prostaatbehandeling in slechts 5 fracties toe te dienen mét daarenboven een extra dosis op de tumor.