Team van Professor Joris Vermeesch (2018)

Team van Professor Joris Vermeesch (2018)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Genomic and epigenomic profiling of circulating tumor DNA for non-invasive breast cancer detection
  • Selectiejaar: 2018
  • Organisatie: KU Leuven
  • Toegekend bedrag: 225 000 €
  • Duurtijd financiering: 3 jaar

Team van Professor Joris Vermeesch

Vroege opsporing van borstkanker via een bloedonderzoek zou een eenvoudig en pijnloos alternatief zijn voor de huidig gebruikte mammografie, die pijnlijk kan zijn en waarvan de uitkomst vaak niet sluitend is. Recent optimaliseerden wij een NIPT test (Niet Invasieve Prenatale Test), ontwikkeld dankzij hoogtechnologie, waarmee we tijdens routine bloedtesten, in het bloed van 7 asymptomatische zwangere vrouwen een tumor vaststelden.

Dit gebeurde via het opsporen van afwijkingen in het DNA van de tumor dat in de bloedsomloop aanwezig was. In een daaropvolgend pilootproject in borstkankerpatiënten kon deze test borstkanker bevestigen in 26% van de gevallen. We willen nu deze test verbeteren door niet alleen genetische wijzigingen maar ook epigenetische veranderingen (factoren die verband houden met de omgeving van de genen) van borstkankercellen op te sporen.

We zullen de geoptimaliseerde methode uittesten in een groep van borstkankerpatiënten en gezonde vrouwen. De uitkomst kan nieuwe screeningsperspectieven bieden, vooral voor vrouwen met een verhoogd risico op borstkanker.