Team van professor Johan Swinnen (2018)

Team van professor Johan Swinnen (2018)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Fatty acid metabolism as a novel adaptative response to high intratumoral pressure/temperature and promising target for the treatment of solid tumors
  • Selectiejaar: 2018
  • Organisatie: KU Leuven
  • Toegekend bedrag: 172 800 €
  • Duurtijd financiering: 2 jaar

Team van professor Johan Swinnen

De ontwikkeling van kanker gaat gepaard met allerlei moleculaire veranderingen die de kankercellen in staat stellen te overleven en te groeien in een steeds veranderende omgeving. Eén van de meest voorkomende, maar ook slecht begrepen veranderingen zijn te vinden in de vetzuren, die de bouwstoffen zijn van celmembranen die als het ware het jasje vormen van de kankercellen.

In dit project gaan we deze membraan vetzuren vergelijken met die van diepzeewezens en van andere organismen die zich moeten aanpassen aan veranderende druk en temperatuur. Het is onze doelstelling om een nieuw concept te bestuderen waarbij we postuleren dat de veranderingen in de vetzuren van de tumorcellen een essentiële aanpassing zouden kunnen zijn tegen de verhoogde druk en temperatuur die in vele tumoren worden waargenomen. In dit project zou dit concept kunnen resulteren in de identificatie van een nieuw doelwit voor de behandeling van vaste tumoren.