Team van Professor Jo Caers (2020)

Team van Professor Jo Caers (2020)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Novel antigen identification for multiple myeloma
  • Selectiejaar: 2020
  • Organisatie: ULiège
  • Toegekend bedrag: 380 000 €
  • Duurtijd financiering: 3 jaar

Momenteel worden immunotherapeutische behandelingen voor multipel myeloom geïntroduceerd. Dit is een kanker van het beenmerg die wordt gekenmerkt door een ongecontroleerde vermenigvuldiging van plasmacellen (een bepaald type witte bloedcel) en is momenteel nog ongeneeslijk. In dit project willen wij nieuwe antigenen (specifieke eiwitten die aanwezig zijn op het oppervlak van kankercellen) of combinaties van antigenen identificeren om kwaadaardige cellen specifieker aan te pakken. Wij zullen eiwitten en eiwitmarkers bestuderen op primaire multiple myeloma cellen, verkregen op het moment van diagnose en op het moment van detectie van residuele ziekte. Dankzij de ontwikkeling van nieuwe technologieën, proteomics genaamd, zullen wij in staat zijn oppervlakte-eiwitten van een klein aantal cellen zeer nauwkeurig te bestuderen. De geïdentificeerde eiwitten zullen worden geanalyseerd met behulp van bio-informatica-instrumenten en vervolgens worden getest op primaire myeloma-cellen. Voor de geselecteerde antigenen zullen wij specifieke antilichaamfragmenten (nanobodies genaamd) genereren door gebruik te maken van reeds beschikbare antilichaambronnen. De verkregen resultaten zullen als basis dienen voor de ontwikkeling van nieuwe immunotherapeutische benaderingen voor de behandeling van multipel myeloom.