Team van Professor Jean-Luc Van Laethem & Ilse Rooman (2018)

Team van Professor Jean-Luc Van Laethem & Ilse Rooman (2018)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: GPS (Gene alteration Positioning System) in pancreatic cancer and its microenvironment, a pragmatic molecular classifier to be used in a window neoadjuvant platform
  • Selectiejaar: 2018
  • Organisatie: Université Libre de Bruxelles, Hôpital Erasme
  • Toegekend bedrag: 360 000 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

Team van Professor Jean-Luc Van Laethem & Ilse Rooman

Pancreaskanker blijft belast met een zwaar sterftecijfer, omdat deze kanker erg vaak wordt gediagnosticeerd in een gevorderd stadium, en biologisch ook een grote weerstand heeft tegen de bestaande behandelingen. Het is de bedoeling van het GPS-project (genpositioneringssysteem) om tumorweefsel te oogsten bij patiënten met pancreaskanker. Dit chirurgisch of met een punctie weggenomen weefsel zal worden geanalyseerd met RNAscope en BaseScope, innoverende technieken waarmee de moleculaire profielen en de mutaties op individueel celniveau “geografisch” kunnen worden gevisualiseerd.

Die aanpak zal leiden tot de definitie van tumorale subtypes, rekening houdend met de verschillende cellulaire en morfologische bestanddelen van de tumor, wat zich definieert onder de term tumorale heterogeniteit. Parallel bestuderen we de tumorale wijzigingen na neoadjuvante behandeling (die voorafgaat aan de hoofdbehandeling) in functie van elk tumoraal subtype.

De bedoeling is een behandeling op maat voor te stellen, in functie van de eigenschappen van de verschillende tumorale subtypes.