Team van professor Jean-Christophe Marine (2022)

Team van professor Jean-Christophe Marine (2022)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Detection and prevention of early metastatic dissemination of melanoma
  • Selectiejaar: 2022
  • Organisatie: KU Leuven
  • Toegekend bedrag: 600 000 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

Metastase is verantwoordelijk voor meer dan 90% van de kanker gerelateerde sterfgevallen. Een onvolledig beeld van de cellulaire oorsprong en mechanismen die metastase veroorzaken, was een belangrijke belemmering voor de ontwikkeling van prognostische hulpmiddelen en effectieve therapieën die de verspreiding van de ziekte naar vitale organen voorkomen. We hebben onlangs een celpopulatie geïdentificeerd die metastasen bij melanomen, een ziekte met een zeer hoge metastatische neiging, veroorzaakt. We ontwikkelden hulpmiddelen om deze metastase-initiërende cellen (MIC’s) en hun verspreidende nakomelingen met hoge efficiëntie in kaart te brengen en te isoleren. Met dit project stellen we voor om deze MIC’s en hun nakomelingen uitgebreid te fenotyperen, hun klinische relevantie vast te stellen en methoden te ontwikkelen voor hun vroegtijdige detectie in menselijke primaire tumoren. We zullen mechanismen onderzoeken die door deze cellen worden gebruikt om zich voor het immuunsysteem te verbergen. Onze ambitie is om therapeutische strategieën te ontwikkelen die hun immunogeniciteit verhogen.