Team van professor Jean-Christophe Marine (2018)

Team van professor Jean-Christophe Marine (2018)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Preventing therapy-induced stemness as a salvage strategy to precision oncology
  • Selectiejaar: 2018
  • Organisatie: KU Leuven
  • Toegekend bedrag: 720 000 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

Team van professor Jean-Christophe Marine

De ontwikkeling van resistentie tegen kankerbehandelingen is het grootste obstakel gebleken waarmee patiëntgerichte precisie-therapie geconfronteerd wordt. Recent werd geopperd dat kankercellen door een tijdelijke fase van “tolerantie” gaan voor ze resistent worden. Het verhinderen van deze fase zal essentieel zijn om resistentie te beteugelen. Via het gebruik van MAPK-inhibitoren in een muismodel van BRAF-gemuteerd melanoom zijn we er in geslaagd om een modelsysteem te ontwikkelen om tolerantie te bestuderen.

Met behulp van de nieuwste technieken om individuele cellen te bestuderen, hebben we een nieuwe populatie tolerante kankercellen ontdekt, de neural crest stamcellen (NCSC). De relevantie van deze cellen werd aangetoond door te bewijzen dat ze van rechtstreeks belang zijn voor resistentie en herval. Dit project richt zich op de biologische karakterisering van NCSC cellen. We willen nieuwe therapeutische mogelijkheden ontwikkelen om deze cellen uit te schakelen, om ze te combineren met de huidige therapieën en resistentie te voorkomen.