Team van Professor Jan Cools (2020)

Team van Professor Jan Cools (2020)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: PSEN1-selective gamma-secretase inhibition for the treatment of T-cell acute lymphoblastic leukemia
  • Selectiejaar: 2020
  • Organisatie: KU Leuven
  • Toegekend bedrag: 400 000 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

T-cel acute lymfatische leukemie (T-ALL) is een kanker van de witte bloedcellen, meer bepaald van de T-cellen. Deze kanker komt meestal voor bij kinderen, maar kan ook bij volwassenen voorkomen. De meeste kinderen hebben een goede respons op de huidige chemotherapie behandeling en hun kans op overleving is heel hoog, terwijl volwassen patiënten een slechtere prognose hebben. Toch zijn er ook kinderen die hervallen na een chemotherapie behandeling en bovendien is heeft deze behandeling zowel op korte als op lange termijn veel nevenwerkingen. Daarom willen we in dit project onderzoeken of een selectieve remmer van het gamma-secretase complex efficiënt en weinig toxisch zou zijn voor de behandeling van T-ALL. We hebben reeds een eerste evidentie dat T-ALL cellen heel gevoelig zijn voor dergelijke selectieve remmer en dat er weinig nevenwerkingen zijn in muis modellen. In dit project willen we dit in meer detail bestuderen in zowel cel als muis modellen.