Team van Professor Jan Cools (2018)

Team van Professor Jan Cools (2018)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Oncogenic cooperation at STAT5 transcriptional complexes
  • Selectiejaar: 2018
  • Organisatie: KU Leuven
  • Toegekend bedrag: 500 000 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

Team van Professor Jan cools

Veel kankergenen werden reeds in detail bestudeerd, maar hoe bepaalde kankergenen samenwerken met elkaar om de ontwikkeling van kanker te stimuleren blijft grotendeels onduidelijk. Onze recente studies hebben een directe samenwerking aangetoond tussen STAT5 enerzijds en TLX1 of HOXA9 anderzijds. Deze kankergenen komen vaak samen voor in T-cel leukemieën, en onze resultaten bevestigen dat zij rechtstreeks met elkaar samenwerken om de expressie van vele andere genen in de leukemie cellen te stimuleren.

Zij werken hiervoor samen met andere eiwitten in een groot complex, dat we in dit nieuwe project in detail willen karakteriseren om zo beter te begrijpen hoe TLX1, HOXA9 en STAT5 leukemie veroorzaken. Deze inzichten kunnen mogelijks leiden tot de identificatie van nieuwe doelwitten voor therapie.