Team van Professor Isabelle Demeestere (2018)

Team van Professor Isabelle Demeestere (2018)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Breast cancer in young BRCA mutated patients: fertility preservation strategy and gonadotoxicity of the new therapeutic options.
  • Selectiejaar: 2018
  • Organisatie: Université Libre de Bruxelles, Hôpital Erasme
  • Toegekend bedrag: 225 000 €
  • Duurtijd financiering: 3 jaar

Team van Professor Isabelle Demeestere

Het risico op borstkanker is uiterst hoog bij jonge vrouwen die drager zijn van een mutatie van het BRCA-gen. Hun behandeling omvat meestal chemotherapie, wat een groot risico op onvruchtbaarheid inhoudt. Gezien de impact op levenskwaliteit, is het behoud van vruchtbaarheid bij jonge vrouwen van groot belang. Het invriezen van eicellen of eierstokweefsel blijkt echter minder doeltreffend bij patiëntes die drager zijn van de BRCA-mutatie.

Bovendien, aangezien die genen betrokken zijn bij het herstel van DNA, kan het effect van chemotherapie op de werking van de eierstokken nog toxischer zijn dan bij vrouwen die geen drager zijn van deze mutatie. Wij gaan de doeltreffendheid en de onschadelijkheid van de invriesprotocollen van eicellen bij patiëntes met en zonder BRCA-mutaties prospectief evalueren.

Tot slot zullen studies op een experimenteel model met muizen die drager zijn van BRCA-mutaties ons de kans geven de impact te kwantificeren van de nieuwe therapieën (PARP-inhibitor en carboplatine) op het aantal eicellen in de eierstokken (ovariële reserve) en de vruchtbaarheid. Deze studies zullen het mogelijk maken de behandeling van deze patiëntes te verbeteren.