Team van Professor Ignace Vergote (2018)

Team van Professor Ignace Vergote (2018)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Comprehensive genomic and transcriptomic analysis of high grade serous ovarian cancer using single-cell RNA-sequencing
  • Selectiejaar: 2018
  • Organisatie: KU Leuven
  • Toegekend bedrag: 225 000 €
  • Duurtijd financiering: 3 jaar

Team van Professor Ignace Vergote

Ondanks de continue vooruitgang in de behandeling van eierstokkanker, zal momenteel de meerderheid van de patiënten hervallen en overlijden. In een zoektocht naar mechanismen van deze therapeutische resistentie, blijkt uit recent wetenschappelijk onderzoek het kankergezwel geen hoopje zuivere kankercellen te zijn, maar eerder een unieke samenwerking van kankercellen en normale cellen die als het ware gehijackt zijn om groei en verspreiding van kankercellen te promoten.

Deze “gehijackte cellen” spelen voornamelijk een rol in bloedvatvorming en het immuunsysteem. Met “single-cell RNA-sequencing”, een nieuwe innovatieve techniek, slagen we erin een kankerbiopsie op te delen in >5000 individuele cellen en van elke afzonderlijke cel de functie te identificiëren. Door nauwkeurig de samenstelling van het kankergezwel te bestuderen vòòr en na behandeling met chemotherapie of gerichte therapie, alsook in geval van herval, identificiëren we de (kanker-)cellen die resistentie in eierstokkanker veroorzaken en die op hun beurt het mikpunt kunnen zijn voor nieuwere therapiëen