Team van professor Ievgenia Pastushenko (2022)

Team van professor Ievgenia Pastushenko (2022)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Defining the role of the frequently mutated epigenetic regulators in cancer
  • Selectiejaar: 2022
  • Organisatie: ULB
  • Toegekend bedrag: 600 000 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

Epigenetische wijzigingen zijn overdraagbare veranderingen in de omgeving van ons DNA die de expressie van genen kunnen veranderen zonder hun primaire structuur te beschadigen. De genen die verantwoordelijk zijn voor deze epigenetische modificaties, zoals NSD1, KMT2D/MLL4 of KMT2C/MLL3, zijn zeer vaak gemuteerd in vele soorten kanker. Hun precieze rol in kanker en, nog belangrijker, de mechanismen die ten grondslag liggen aan hun invloed op tumorigenese blijven echter slecht begrepen. In dit project zullen we de precieze rol bepalen van Nsd1, Ktm2d/Mll4 en Kmt2c/Mll3 in de initiatie, progressie en verre verspreiding (metastase) van kankercellen en de precieze moleculaire mechanismen blootleggen die hieraan ten grondslag liggen. Wij zullen de genen en signaalwegen identificeren waarvan deletie of inhibitie celdood induceert in kankercellen met mutaties in NSD1, KMT2D/MLL4 of KMT2C/MLL3. Wij hopen bij te dragen tot de ontwikkeling van nieuwe therapeutische strategieën voor kankerpatiënten met mutaties in deze genen.