Team van Professor Holger Gerhardt (2018)

Team van Professor Holger Gerhardt (2018)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Exploring progressive endothelial heterogeneity as mechanism of therapy resistance in glioma
  • Selectiejaar: 2018
  • Organisatie: KU Leuven
  • Toegekend bedrag: 300 000 €
  • Duurtijd financiering: 2 jaar

Team van Professor Holger Gerhardt

Veel kankersoorten vormen een dens maar abnormaal bloedvatennetwerk, dat bijgevolg slecht functioneert. Huidige anti-angiogene therapieën zijn eerder gericht op normalisatie van deze bloedvaten dan op hun reductie, met als doel een betere aflevering te bekomen van chemotherapeutische geneesmiddelen tot in de tumor. Maar, na initieel gunstige effecten, wordt deze strategie tegengewerkt door het ontstaan van resistentie aan de behandeling en tumor herval.

De mechanismen aan de basis van deze resistentie moeten grondig worden uitgeklaard om betere therapeutische resultaten te bekomen. Wij hebben recent een speciaal type endotheelcel ontdekt die bijdraagt aan de bloedvaten van kwaadaardige tumoren, maar niet aan normale bloedvaten. In vergelijking met normale endotheelcellen hebben deze endotheel-gelijkende cellen (ELC) een verschillende oorsprong, genetisch expressiepatroon en metabolisme. In dit onderzoeksproject willen we de functie van ELC bestuderen en nagaan of ze een potentieel therapeutisch doelwit kunnen vormen in kankerbehandeling.