Team van professor Hans Wildiers (2020)

Team van professor Hans Wildiers (2020)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Mechanisms involved in metastasis of luminal breast cancer
  • Selectiejaar: 2020
  • Organisatie: KU Leuven
  • Toegekend bedrag: 100 000 €
  • Duurtijd financiering: 1 jaar

Met dit onderzoek willen we het metastaseproces bij borstkanker beter trachten te begrijpen door tumor- en plasmaprofielen te bestuderen bij patiënten met borsttumoren die al dan  niet uitzaaiingen ontwikkelen. In een voorgaande studie vonden we reeds bij diagnose beduidende verschillen in het plasma tussen patiënten die binnen 5 jaar na diagnose en behandeling uitzaaiingen ontwikkelen en patiënten die langdurig ziektevrij blijven. Daarnaast vertoonden primair uitgezaaide en niet-uitgezaaide borsttumoren ook sterk verschillende genexpressieprofielen. Indien we deze onderzoeksresultaten nu kunnen bevestigen in een nieuwe, onafhankelijke populatie, kan dit een belangrijke vooruitgang betekenen in de zoektocht naar prognostische biomerkers bij borstkankerpatiënten. Dergelijke biomerkers, die bij diagnose een indicatie kunnen geven over het risico op herval, zijn zeer belangrijk om de patiënten te identificeren voor wie chemotherapie aangewezen is. Daarnaast zal de verdere studie van genexpressie in uitgezaaide versus niet-uitgezaaide tumoren ons een beter inzicht verschaffen in de biologische mechanismen van metastase ontwikkeling.