Team van Professor Hans Wildiers (2018)

Team van Professor Hans Wildiers (2018)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: A metabolomics signature on liquid biopsy as a prognostic and predictive biomarkers in early breast cancer
  • Selectiejaar: 2018
  • Organisatie: KU Leuven
  • Toegekend bedrag: 200 000 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

Team van Professor Hans Wildiers

Veel borstkankerpatiënten kunnen worden genezen met de huidige behandelingen, maar bij ongeveer één op de drie patiënten komt de ziekte terug en is er sprake van metastasering, die niet meer kan worden genezen. Om dit te verhelpen, kunnen patiënten met borstkanker worden behandeld met medicijnen die kanker door het hele lichaam doden.

Helaas hebben deze medicijnen ernstige bijwerkingen en hebben ze niet bij iedereen het beoogd effect. Ons doel is om bloedtesten te ontwikkelen om de beste behandeling voor de patiënt te identificeren en zo langdurige behandeling met geneesmiddelen met onvoldoende werkzaamheid te voorkomen. In dit project stellen we voor om bloedstalen te gebruiken van patiënten van wie het algehele ziekteverloop doorheen de tijd werd opgevolgd.

Sommige van deze patiënten reageerden op standaardbehandeling waar anderen faalden. We gaan op zoek naar markers in het bloed van borstkankerpatiënten, om responders van niet-responders te onderscheiden, en zo kwalitatieve en succesvolle gepersonaliseerde therapie aan te bieden.