Team van Professor Guido Van Hal (2022)

Team van Professor Guido Van Hal (2022)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Equity in breast cancer screening in Flanders: the necessity of tailored reminders for women with low socioeconomic status
  • Selectiejaar van het project: 2022
  • Organisatie: Universiteit Antwerpen
  • Bedrag: 245 231€
  • Duur: 2 jaar

Het Vlaams Borstkankerscreeningprogramma (BKSP) werd in 2001 ingevoerd, maar van 2016 tot 2020 werd gemiddeld slechts 50% van de in aanmerking komende vrouwen gescreend. Bovendien hadden vrouwen met een lage sociaaleconomische status (SES) 40% minder kans om deel te nemen aan het BKSP dan vrouwen met een hoge SES. Misvattingen over het BKSP zijn een van de meest prominente redenen voor de niet-deelname aan het BKSP. Om de gelijkheid van deelname aan het BKSP in Vlaanderen te verbeteren, zijn interventies nodig om de misvattingen over BKSP bij niet-deelnemers met een lage SES aan te pakken. Hoewel een normale herinnering betreffende tijd en plaats van screening de deelname aan gerandomiseerde gecontroleerde trials kan verbeteren, blijft de deelname in sommige landen die herinneringen in BKSP toepasten bescheiden. Het BKSP in Vlaanderen heeft geen reminders ingevoerd, mede wegens het gebrek aan bewijs voor de kosteneffectiviteit van de reminders. Voor dit project zal een herinnering worden ontwikkeld die op maat gemaakt is om de misvatting over BKSP aan te pakken. Vrouwen met een laag SES die niet op hun laatste uitnodiging hebben gereageerd, zullen de herinnering per post ontvangen. Kennis, houding ten opzichte van BKSP, en deelname aan BKSP zullen gemeten worden met een gevalideerde vragenlijst voor en na de herinnering in een cross-over cohort studie. De kosten-effectiviteit van de interventies zal worden geëvalueerd met een gevalideerd micro-simulatiemodel.