Team van professor Georg Halder (2020)

Team van professor Georg Halder (2020)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Suppressing the evolution of liver cancer into highly aggressive forms
  • Selectiejaar: 2020
  • Organisatie: KU Leuven
  • Toegekend bedrag: 570 800 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

Een groot struikelblok in de behandeling van leverkanker is de enorme verscheidenheid in levertumoren, gaande van tumoren met hun oorsprong in levercellen zelf tot tumoren die voortkomen uit de cellen van de galwegen, alsook tumoren die karakteristieken van beiden celtypes hebben. Daarbovenop kunnen tumorcellen zich tijdens de progressie van de ziekte en behandeling aanpassen, en gaan ze geleidelijk aan meer op een tumor van de galwegen lijken. Deze laatste is agressiever en ontwikkelt sneller resistentie tegen behandelingen. Het precieze mechanisme hoe deze tumorcellen transformeren en agressiever worden is nog onbekend. Onze eerste resultaten wijzen op veranderingen in genfuncties. In dit project onderzoeken we, aan de hand van experimentele muismodellen, welke genetische veranderingen verantwoordelijk zijn voor het transformeren van levertumoren. Op deze manier trachten we dit mechanisme te blokkeren en agressieve transformatie van tumoren te verhinderen. Deze experimenten kunnen tot nieuwe inzichten leiden om de agressiviteit van tumorcellen te beperken en om hun eliminatie te bevorderen.