Team van professor Georg Halder (2020)

Team van professor Georg Halder (2020)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Understanding the anti-cancer effects of new YAP/TAZ inhibitors to treat malignant mesothelioma
  • Selectiejaar: 2020
  • Organisatie: KU Leuven
  • Toegekend bedrag: 400 000 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

Longvlieskanker of mesothelioom is een zeldzame en niet-behandelbare vorm van kanker die meestal het gevolg is van blootstelling aan asbest. Mesothelioom wordt vaak veroorzaakt door mutaties in de Hippo signaalweg die leiden tot een hyperactivatie van de transcriptie co-activatoren YAP en TAZ en een stimulatie van cel-proliferatie. Het uitschakelen van de Hippo signaalweg, en vooral de remming van YAP/TAZ, is daarom een veelbelovende doelgerichte therapie voor mesothelioom. Wij hebben recent kleine molecules ontwikkeld die krachtige en specifieke YAP/TAZ inhibitoren zijn. Deze moleculen remmen de groei van mesothelioomcellen in cultuur, en krimpen mesothelioomtumoren in muizen zonder waarneembare nevenwerkingen. In dit project zullen we de onderliggende moleculaire mechanismen van deze moleculen in kaart trachten te brengen en de mesothelioompatiëntenpopulatie die het meest baat kunnen hebben bij deze nieuwe therapie identificeren. Beide doelstellingen zijn cruciaal voor de verdere efficiënte klinische ontwikkeling van YAP/TAZ inhibitoren als gerichte therapie voor mesothelioom.