Team van professor Geert van Loo (2022)

Team van professor Geert van Loo (2022)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: The impact of cell death on the cancer stem cell niche in non-melanoma skin cancer
  • Selectiejaar: 2022
  • Organisatie: UGent
  • Toegekend bedrag: 480 000 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

Keratinocyten, de epitheelcellen van de huid, vormen een barrière die ons lichaam beschermt tegen uitdroging en omgevingsfactoren, zoals UV straling en bacteriën. Ons onderzoeksteam kon recent bewijzen dat de dood van keratinocyten een drijvende kracht kan zijn bij het ontstaan van huidtumoren. Er is echter niet veel gekend over hoe dode of stervende keratinocyten de omgeving van kankercellen beïnvloeden. In dit project wensen we te onderzoeken hoe verschillende vormen van celdood de vorming en groei van huidtumoren beïnvloedt en welke de cruciale moleculen zijn die hierbij betrokken zijn. Vervolgens zullen we belangrijke celdoodmoleculen manipuleren in humane 3D huidequivalenten om na te gaan of aanpassingen aan celdoodprogramma’s therapeutisch potentieel bevatten voor kankerbehandelingen. We verwachten dat onze bevindingen ook van belang kunnen zijn voor de studie van kankerinitiatie in andere weefsels en dat ze inzicht zullen bieden in hoe we celdoodmechanismen kunnen aanpassen om kanker te bestrijden.