Team van professor Geert Van Loo (2018)

Team van professor Geert Van Loo (2018)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: OTULIN in hepatocyte cell death and hepatocellular carcinoma
  • Selectiejaar: 2018
  • Organisatie: Universiteit Gent
  • Toegekend bedrag: 383 722 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

Team van professor Geert Van Loo

Chronische ontstekingsreacties zijn een ideale voedingsbodem voor de vorming en de groei van tumoren. Leverkanker (hepatocellulair carcinoom, HCC) is een vaak voorkomende kanker met hoge mortaliteit die doorgaans ontstaat als gevolg van een chronische leverontsteking. Ons project zal specifiek onderzoek doen naar het eiwit OTULIN in de lever en in het ontstaan van leverkanker.

Initieel onderzoek van ons laboratorium heeft immers aangetoond dat muizen, in afwezigheid van OTULIN, spontaan leverinflammatie, fibrose en leverkanker ontwikkelen, wat wijst op het cruciale belang van dit eiwit in de bescherming tegen ontstekingsreacties en kanker in de lever. Dit onderzoek kan dan ook belangrijk zijn voor de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen voor de behandeling van lever ontstekingsziekten die mogelijks kunnen beschermen tegen het ontstaan van HCC.