Team van professor Geert Carmeliet (2020)

Team van professor Geert Carmeliet (2020)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Metabolic vulnerability of breast tumor cells during bone metastasis formation
  • Selectiejaar: 2020
  • Organisatie: KU Leuven
  • Toegekend bedrag: 462 000 €
  • Duurtijd financiering: 3 jaar

Borsttumor patiënten krijgen frequent botmetastasen, maar de huidige behandelingen zijn niet curatief (genezend). Er is dus nood aan nieuwe therapieën. Borsttumorcellen verspreiden zich frequent naar het bot vóór dat de primaire tumor behandeld is, maar ontsnappen dan aan detectie. Inzicht in deze vroege stadia van botmetastasen is daarom nodig.  Op basis van onze data, gaan uit van volgende hypothese  borsttumorcellen kunnen groeien in het bot indien hun metabolisme aangepast is aan de nutriënten aanwezig in het bot. Om deze hypothese te testen, zullen we gebruikmaken van transcriptomics (studie van boodschapper-RNA in een cel)  en metabolomics (studie van cellulaire metabolieten van biologische processen)  op botmetastasen in muismodellen, aangevuld met metabolomics op co-culturen van borsttumorcellen en botcellen. Door middel van bio-informatica, zullen we interessante metabole paden selecteren en hun belang voor de vorming van botmetastasen in muismodellen bevestigen. De klinische relevantie van deze metabole paden zullen we onderzoeken in een retrospectieve klinische studie. We verwachten dat deze inzichten zullen leiden naar nieuwe diagnostische of therapeutische targets voor botmetastasen.