Team van professor Geert Berx (2020)

Team van professor Geert Berx (2020)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Defining the role of ZEB1 in tumour initiation and progression of basal-like breast cancer
  • Selectiejaar: 2020
  • Organisatie: UGent
  • Toegekend bedrag: 450 000 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

Triple-negatieve borstkankers (TNBK) zijn negatief zijn voor zowel hormoon- als HER2-receptoren. Deze kankers vertegenwoordigen ongeveer 10-20% van de borskanker gevallen en worden gekenmerkt door een slechte prognose met beperkte therapeutische opties. Triple-negatieve borstkanker is een heterogene ziekte die op basis van kenmerken kan worden onderverdeeld in meerdere subtypes, waaronder de basaalachtige en claudine-low subtypen. De nucleaire factor ZEB1 wordt vaak opgereguleerd in triple-negatieve borstkanker. We identificeerden dat ZEB1 een belangrijke factor is in het onstaan en de progressie van Triple-negatieve borst kanker. Het doel van dit project is om paden te identificeren die samenwerken met ZEB1 in de kwaadaardige transformatie van basaalachtige borstkanker. We zullen onderzoeken hoe ZEB1 bijdraagt aan de crosstalk tussen immuun- en kankercellen en nagaan of dit belangrijk is voor het kwaadaardige gedrag van kankercellen of immunosuppressie van basaalachtige en claudine-low borstkanker. Op basis van onze bevindingen zullen we onderzoeken of differentiatiestrategieën de basis kunnen vormen voor toekomstige TNBK-therapie.