Team van Professor Frédéric Lemaigre (2018)

Team van Professor Frédéric Lemaigre (2018)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Mechanisms of tumor progression in cholangiocarcinoma
  • Selectiejaar: 2018
  • Organisatie: de Duve Institute 
  • Toegekend bedrag: 349 202 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

Team van Professor Frédéric Lemaigre

Cholangiocarcinoom, of kanker van de galgangen, is de tweede meest voorkomende vorm van leverkanker. De incidentie stijgt en de behandelingen blijven weinig efficiënt omwille van een vaak te laat gestelde diagnose. Onderzoek naar cholangiocarcinoom heeft zich tot dusver gefocust op al ontwikkelde kanker. Buiten de morfologische beschrijvingen, is er weinig informatie beschikbaar wat betreft de vorming van prekankertumoren en hun evolutie tot cholangiocarcinoom.

We hebben een dierenmodel ontwikkeld (transgene muizen) dat, onder invloed van een genmutatie en chronische ontsteking, prekankertumoren ontwikkelt volgens modaliteiten die gelijkaardig zijn aan bij de mens waargenomen modaliteiten. Door middel van multidisciplinaire aanpak (moleculaire en celbiologie, mathematische modelvorming) zullen we de genetische netwerken identificeren die de vorming van prekankerletsels en hun kwaadaardige evolutie bevorderen. Het einddoel is de identificatie van markers die een vroegtijdige diagnosevorming mogelijk maken bij risicopatiënten.