Team van Professor Frederic Kridelka (2022)

Team van Professor Frederic Kridelka (2022)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Efficacy of strategies to reach women not participating in regular cervical cancer screening: offering urine collection kits for HPV testing versus conventional invitation letters – a randomised controlled trial.
  • Selectiejaar van het project: 2022
  • Organisatie: Université de Liège
  • Bedrag: 246 625€
  • Duur: 4 jaar

Gerandomiseerde trials hebben aangetoond dat screening op baarmoederhalskanker op basis van HPV doeltreffender en efficiënter is dan screening op basis van cytologie en daarom zijn veel Europese landen overgeschakeld of zijn ze bezig over te schakelen op virologische screening. In België zal weldra de beslissing genomen worden om de HPV-screening op baarmoederhalskanker door te voeren.

Testings op HPV kunnen worden toegepast op zelfstalen en zelfs op urine. Meta-analyses hebben aangetoond dat de opkomst over het algemeen hoger is wanneer vrouwen een device voor self-sampling krijgen in vergelijking met conventionele uitnodigingen waarbij afname door een arts vereist is. De respons varieert echter sterk per setting daarom wordt aanbevolen lokale proeven te doen voordat strategieën voor self-sampling worden ingevoerd.

De WaSST (Walloon Self-sampling Trial) is een gerandomiseerde proef die wil nagaan of de deelname aan baarmoederhalskanker-screening hoger is wanneer vrouwen, die niet op een eerste uitnodigingsbrief reageren, thuis een device voor zelf inzamelen van urine (arm A) krijgen in vergelijking met een herinneringsbrief (arm B). WaSST is ingebed in het georganiseerde proefprogramma voor baarmoederhalskanker-screening van het Waalse Gewest en zal 2 x 5.000 vrouwen van 30-64 jaar rekruteren. De uitkomsten zijn: proportie screening op baarmoederhalskanker binnen 8 maanden na uitnodiging, test-positiviteit ratio, en follow-up compliance, in elke arm en verschillen tussen de armen.