Team van professor Frédéric Kridelka (2020)

Team van professor Frédéric Kridelka (2020)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Lymph node profiling in advanced cervical cancer
  • Selectiejaar: 2020
  • Organisatie: ULiège
  • Toegekend bedrag: 200 000 €
  • Duurtijd financiering: 2 jaar

Gevorderde baarmoederhalskankers metastaseren naar de lymfeklieren van het bekken en het para-aortale gebied. Chemotherapie en radiotherapie zijn doeltreffend (>90%) in het behandelen en lokaal onder controle houden van de primaire tumor. Deze behandelingen zijn echter niet altijd doeltreffend ter voorkoming van een verder gelegen recidief, dat verantwoordelijk is voor het sterftecijfer van patiënten met lokaal gevorderde baarmoederhalskanker. Alvorens de meest geschikte behandeling te bepalen, worden lymfeklieren verwijderd en geanalyseerd om na te gaan of deze tumorcellen bevatten. Deze nodale status is momenteel het enige criterium dat wordt gebruikt om het te bestralen gebied te bepalen en om de bijwerkingen van de behandeling (lymfoedeem) te beperken. Wij hebben nieuwe histologische markers geïdentificeerd die ‘ganglions’ met een risico op kolonisatie door metastatische cellen karakteriseren. Deze nieuwe parameters moeten het mogelijk maken de behandeling van uitgezaaide baarmoederhalskanker te verbeteren.