Team van Professor Frédéric Baron (2018)

Team van Professor Frédéric Baron (2018)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Allogeneic hematopoietic cell transplantation from HLA-matched donor after Flu-Mel versus Flu-Mel-ATG reduced-intensity conditioning: a phase III randomized study from the Belgian Hematology Society (BHS)
  • Selectiejaar: 2018
  • Organisatie: Université de Liège
  • Toegekend bedrag: 200 000 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

Team van Professor Frédéric Baron

Allogene stamceltransplantatie (SCT) is de voorkeursbehandeling voor heel wat patiënten met bloedkanker. De doeltreffendheid van de SCT hangt in grote mate af van de mate waarmee de (in het transplantaat aanwezige) immuuncellen van de donor de kankercellen van de patiënten kunnen uitschakelen. Jammer genoeg zijn diezelfde immuuncellen van de donor ook in staat om de gezonde organen van de ontvanger aan te vallen en zo een ernstige aandoening te veroorzaken, die graft-versus-hostziekte (GVH) wordt genoemd.

In dit project voeren we een klinische studie uit om te bepalen of de toediening van een geneesmiddel (ATG, een middel dat de immuuncellen van de donor kan reguleren) de kans om zonder GVH te overleven kan verhogen, en of het de levenskwaliteit van die patiënten kan verbeteren. We gaan ook in detail het herstel van het immuunsysteem na SCT bestuderen door middel van moderne wetenschappelijke technieken.