Team van professor Frank Speleman (2018)

Team van professor Frank Speleman (2018)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: SOX11 regulatory control of the epigenetic neuroblastoma super-enhancer landscape
  • Selectiejaar: 2018
  • Organisatie: Universiteit Gent
  • Toegekend bedrag: 495 000 €
  • Duurtijd financiering: 3 jaar

Team van professor Frank Speleman

Het in kaart brengen van het tumorgenoom is op het domein van het fundamenteel kankeronderzoek een essentiële drijvende kracht om de overgang te verzekeren van de standaard chemotherapieën naar meer gepersonaliseerde behandelingen. Onze onderzoeksgroep is specifiek geïnteresseerd in het neuroblastoom (NB), een embryonale tumor die vooral jonge kinderen treft.

Het genoom van dergelijke tumoren, zoals dat van andere embryonale tumoren, wordt gekenmerkt door veranderingen van volledige chromosomen, terwijl mutaties eerder zeldzaam optreden. Onze onderzoeksgroep probeert de kandidaat genen te identificeren waarvan expressieveranderingen gedreven worden door deze chromosomale aberraties en die NB cellen in staat stellen snel te delen. Specifieker beogen we de functionele karakterisatie van het SOX11-gen, dat vaak kopij-aantal toename vertoont in NB tumoren. We willen de regulering van dit gen bestuderen, alsook de rol van bepaalde epigenetische (PRC2 en SWI-SNF) complexen. Ten slotte zijn we ook geïnteresseerd in het ontrafelen van de rol van SOX11 en van het WDHD1 eiwit op vlak van DNA schade herstel.