Team van Professor Frank Speleman (2018)

Team van Professor Frank Speleman (2018)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Exploration of replicative stress and transcriptional addiction as novel therapeutic vulnerabilities in neuroblastoma
  • Selectiejaar: 2018
  • Organisatie: UGent
  • Toegekend bedrag: 300 000 €
  • Duurtijd financiering: 3 jaar

Team van Professor Frank Speleman

Hoewel de overlevingskansen van kinderen met leukemie sterk gestegen zijn, volgt het succes van de behandeling bij agressieve vormen van de perifere zenuwstelseltumor neuroblastoom (een andere vorm van kanker die bij kinderen kan voorkomen) niet dezelfde gunstige evolutie. Slechts de helft van de kinderen overleeft die laatste ziekte namelijk.

Bovendien hebben die patiënten op lange termijn vaak ernstige bijwerkingen ten gevolge van de zeer intensieve therapie. Om die reden zet ons laboratorium in op gerichte en minder toxische behandelingsstrategieën op basis van nieuwe moleculaire inzichten. Aangezien kankercellen sterk afhankelijk zijn van doorgevoerde DNA verdubbeling en transcriptie bij snelle celdeling, zijn de componenten die in deze processen een centrale rol vervullen veelbelovende nieuwe doelwitten voor dergelijke gerichte therapie.

In dit opzicht identificeerde ons onderzoeksteam recent twee eiwitten, RRM2 en TBX2, die een belangrijke rol spelen in de aansturing van de snelle deling van de kankercellen en stellen we testen voor van nieuwe moleculaire behandelingen die hiertegen gericht zijn.