Team van professor François Huaux (2022)

Team van professor François Huaux (2022)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Syndecan-1-expressing macrophages: a new immunosuppressive entity in fibre-induced cancer
  • Selectiejaar: 2022
  • Organisatie: UCLouvain
  • Toegekend bedrag: 313 600 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

In België zijn 85% van de mesotheliomen en 10-20% van de longkankers te wijten aan de inademing van asbestvezels, waardoor meer dan 300 mensen per jaar worden getroffen. Deze kankers hebben een latentieperiode van meer dan 40 jaar en het maximumaantal patiënten zal rond 2030 worden bereikt. Mesothelioom en longkanker veroorzaakt door asbest zijn zeer ongevoelig voor de momenteel beschikbare behandelingen. Wij hebben onlangs ontdekt dat asbestvezels de werking van het immuunsysteem remmen door snel de accumulatie van immunosuppressieve cellen te induceren, waardoor het immuunsysteem de tumorcellen niet kan elimineren. Het doel van het onderzoeksproject is te begrijpen hoe deze immunosuppressieve cellen functioneren. Het blootleggen van deze vroege mechanismen zal het mogelijk maken nieuwe instrumenten voor te stellen voor de vroegtijdige opsporing van asbestgerelateerde kankers, mogelijk de behandelingen te verbeteren en tests voor te stellen om het carcinogeen potentieel van nieuwe industriële en natuurlijke vezels te beoordelen.