Team van professor François Fuks (2020)

Team van professor François Fuks (2020)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Unravelling the role of epitranscriptomics in aggressive breast cancer by means of innovative technologies
  • Selectiejaar: 2020
  • Organisatie: Université Libre de Bruxelles
  • Toegekend bedrag: 569 000 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

Het inzicht in het belang van RNA-modificaties bij kanker staat nog in de kinderschoenen. Het doel van dit project is de rol van RNA modificaties in borsttumoren, en in het bijzonder in Triple Negatieve Borstkanker (TNBC), te evalueren. TNBC is een agressieve borstkanker die wordt gekenmerkt door de afwezigheid van oestrogeen-, progesteron- en Her-2-groeifactorreceptoren. Ons laboratorium heeft onlangs voorlopige gegevens verkregen die erop wijzen dat METTL8, een 3-methylcytosine (m3C) modificerend enzym (een RNA-bestanddeel), de enige RNA-regulerende factor is die specifiek tot over expressie komt in TNBC. Om het belang van METTL8/m3C in dit agressieve subtype van borstkanker te verduidelijken, zullen wij nieuwe technologieën gebruiken om de verdeling van m3C in TNBC in kaart te brengen. Bovendien zullen we gebruik maken van TNBC muismodellen, alsook van tumormonsters van patiënten om de impact van METTL8/m3C verandering na te gaan. Dit ambitieuze project moet belangrijke informatie opleveren voor de ontwikkeling van nieuwe instrumenten voor RNA-regulatie, met het oog op het ontwikkelen van gepersonaliseerde therapieën voor de behandeling van TNBC.