Team van professor Franck Dequiedt (2018)

Team van professor Franck Dequiedt (2018)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: A new perspective on Ewing’s Sarcoma
  • Selectiejaar: 2018
  • Organisatie: Université de Liège
  • Toegekend bedrag: 486 450 €
  • Duurtijd financiering: 3 jaar

Team van professor Franck Dequiedt

Ewing-sarcomen zijn een zeldzame vorm van botkanker. Het is een agressieve kanker bij kinderen waarvan de behandeling zich beperkt tot intensieve chemotherapie met meerdere bijwerkingen op korte en lange termijn. Ewing-sarcomen worden veroorzaakt door een fusie van twee genen: EWS en FLI1. Deze fusie geeft aanleiding tot de aanmaak van een abnormaal eiwit EWS-FLI1, dat heel wat andere genen verstoort.

Volgens het huidige model leidt de aanwezigheid van EWS-FLI1 tot een aberrante aanmaak van messenger RNA (mRNA), de sleutel-intermediair in het proces van genetische expressie. Dat leidt vervolgens tot een abnormale aanmaak van de overeenkomstige eiwitten en een ontregeling van belangrijke celfuncties. We zouden de hypothese willen testen dat EWS-FLI1 ook de tumorontwikkeling bevordert door de productie van eiwitten te beïnvloeden na de synthese van mRNA. Deze herevaluatie van de moleculaire functies van EWS-FLI1 zou moeten leiden tot nieuwe behandelingsmogelijkheden.