Team van professor Francesca Rapino (2020)

Team van professor Francesca Rapino (2020)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: “tRNA actors” heterogeneity: a new identifier of cancer stem cells
  • Selectiejaar: 2020
  • Organisatie: ULiège
  • Toegekend bedrag: 337 500 €
  • Duurtijd financiering: 3 jaar

Kankerstamcellen zijn verantwoordelijk voor het ontstaan van tumoren, metastase en resistentie tegen behandeling. Begrijpen hoe een normale stamcel zich kan ontwikkelen tot een kankerstamcel is van cruciaal belang voor de opsporing en behandeling van kanker. In ons project stellen wij voor de plaats van oorsprong van kankerstamcellen te herdefiniëren door de rol van transfer-RNA’s (moleculen die nodig zijn voor de vertaling van boodschapper-RNA’s in eiwitten) te bestuderen met behulp van geavanceerde technieken en experimentele muis modellen. Door na te gaan welke spelers betrokken zijn bij het ontstaan van proteomen van kankerstamcellen (het geheel van eiwitten dat door een cel wordt gesynthetiseerd), zullen wij nieuwe biomerkers en potentiële therapeutische doelwitten identificeren.