Team van professor Fadel Tissir (2022)

Team van professor Fadel Tissir (2022)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Glioblastoma prognosis and treatment: Could DIAPH3 be a game-changer?
  • Selectiejaar: 2022
  • Organisatie: UCLouvain
  • Toegekend bedrag: 600 000 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

Ons onderzoeksteam ontdekte dat het eiwit Diaphanous 3 (DIAPH3) een belangrijke regulerende rol speelt in de biologie van stamcellen van het centrale zenuwstelsel, en meer bepaald in de celkerndeling. Inactivatie van DIAPH3 verstoort de celdeling, wat leidt tot abnormale aantallen chromosomen (aneuploïdie) en chromosomale instabiliteit. Wij vroegen ons af of het verlies van DIAPH3 zou kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van kanker. Wij hebben deze hypothese getest bij muizen waarin de genen DIAPH3 en P53 (die soms “de bewaker van het genoom” worden genoemd omdat zij de ontwikkeling van tumoren moeten voorkomen) buiten werking werden gesteld. Wij toonden aan dat ongeveer 80% van de dieren met dit dubbele defect glioblastoom (een agressieve hersenkanker) ontwikkelden, vergeleken met 30% van de muizen waarin alleen het P53-gen inactief was. Wij onderzochten ook de expressie van DIAPH3 in menselijke glioblastoma stalen en ontdekten dat het expressie niveau varieert van staal tot staal. Wij kwamen tot de interessante ontdekking dat het expressieniveau van DIAH3 positief gecorreleerd is met de overleving van de patiënt.

In dit onderzoeksproject profileren we de expressie van het DIAPH3-eiwit in de vroege stadia van glioblastoma. We zullen ook proberen de mechanismen te ontcijferen die de expressie van dit eiwit reguleren om het verband tussen het verlies van DIAPH3-expressie en resistentie tegen behandeling te verduidelijken.