Team van professor Emeline Van Craenenbroeck (2020)

Team van professor Emeline Van Craenenbroeck (2020)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Discovering the role of titin (TTN) in anthracycline-induced cardiac dysfunction in breast cancer
  • Selectiejaar: 2020
  • Organisatie: UAntwerpen
  • Toegekend bedrag: 382 900 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

Anthracycline chemotherapie is de hoeksteen van de behandeling voor verschillende kwaadaardige tumoren. Mede door hun succes, neemt het aantal patiënten dat kanker overleeft toe. Er zijn echter ernstige bijwerkingen van anthracyclines, waarvan hartschade (cardiotoxiciteit) de meest voorkomende is. Het is momenteel niet mogelijk om te voorspellen wie hartschade zal ontwikkelen en wie niet. De risicofactoren voor het ontwikkelen van hartschade bij gebruik van anthracycline chemotherapie zijn onvoldoende bestudeerd. In deze studie gaan we na of er bepaalde mutaties, specifiek in het titine gen, aanleiding  geven tot een hoger risico  op hartschade. Dit zal onderzocht worden in patiënten met borstkanker die behandeld worden met anthracyclines. Wij zullen de hartfunctie systematisch opvolgen en tegelijkertijd genetisch onderzoek verrichten. Daarnaast zullen we in een dierexperiment meer inzicht proberen te verwerven in de onderliggende oorzaken. Indien onze hypothese bevestigd wordt, kunnen hoog-risicopatiënten geïdentificeerd worden en kunnen we voorkomen dat kankerpatiënten van vandaag de hartpatiënten van morgen worden.