Team van Professor Els Wauters (2022)

Team van Professor Els Wauters (2022)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project : Towards rational combinations of immune checkpoint inhibitors for advanced non-small cell lung cancer
  • Selectiejaar: 2022
  • Organisatie: UZ Leuven
  • Toegekend bedrag: 300 000 €
  • Duurtijd financiering: 5 jaar

Meer en meer immunotherapie combinaties vinden hun weg naar de klinische praktijk. Echter, niet alle patiënten hebben evenveel voordeel van deze behandelingen, terwijl ze wel het risico verhogen op ernstige nevenwerkingen. Zo moeten clinici nu bijvoorbeeld beslissen of ze al dan niet CTLA-4 remmers toevoegen aan de huidige standaardbehandeling van PD(L)1 inhibitie en chemotherapie in de eerstelijnsbehandeling van patiënten met een gevorderde niet-kleincellige longkanker. Momenteel hebben we geen goed wetenschappelijk fundament om deze beslissing rationeel te ondersteunen. Het doel van dit project is om de onderliggende immunologische mechanismen achter respons en toxiciteit (waaronder pneumonitis) in detail te begrijpen, alsook voorspellende biomerkers te identificeren. Dit zal gebeuren door relevante patiëntenstalen (tumor, lymfeklieren, bloed en longvocht), afgenomen voor en tijdens therapie, tot op individueel celniveau met innovatieve technologieën te analyseren. Deze kennis moet bijdragen tot een meer rationele therapiekeuze op maat van de individuele patiënt.