Team van Professor Edmond Sterpin (2018)

Team van Professor Edmond Sterpin (2018)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: AcCEPT: adaptive cost effective proton therapy
  • Selectiejaar: 2018
  • Organisatie: KU Leuven
  • Toegekend bedrag: 180 000 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

Team van Professor Edmond Sterpin

Protontherapie laat toe om gezonde weefsels beter te sparen dan de klassieke (foton) radiotherapie. De fotonen verliezen immers geleidelijk hun energie langsheen de weefsels die ze doorkruisen, en veroorzaken er dus schade. De protonen daarentegen geven het grootste deel van hun energie net vrij daar waar ze stoppen. Precies daarom is het zo belangrijk om uiterst nauwkeurig te weten waar de tumor zich bevindt en ervoor te zorgen dat de protonen er stoppen, zodat de energie op de juiste plaats vrijkomt.

De positie van die stralingsdosispiek (de Bragg-piek genoemd) is gevoelig voor verschillende factoren zoals anatomische veranderingen. Zeker voor de bestraling van longkanker vormt dit een heuse uitdaging omwille van de ademhalingsbeweging en de veranderingen ten gevolge van de behandeling (vb. krimpen tumor). De onzekerheden in de piekpositie van de protonenbundel die hieruit voortvloeien kunnen in rekening gebracht worden in het behandelplan door de stralingsdosiszone uit te breiden, maar in dat geval wordt het gezonde weefsel nog meer beschadigd en verliest men het fysische voordeel van protonen.

Idealiter zouden de behandelplannen dagelijks bijgewerkt worden volgens de anatomische gegevens van die dag. In de praktijk is dit echter moeilijk haalbaar. Het doel van dit project bestaat erin een optimaal evenwicht te vinden tussen deze twee benaderingen.