Team van professor Diether Lambrechts (2018)

Team van professor Diether Lambrechts (2018)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Dissecting complex tumor microenvironment dynamics during immune checkpoint inhibition using single-cell profiling
  • Selectiejaar: 2018
  • Organisatie: KU Leuven
  • Toegekend bedrag: 450 000 €
  • Duurtijd financiering: 3 jaar

Team van professor Diether Lambrechts

Immunotherapie in kanker activeert immuuncellen en zorgt ervoor dat deze de kankercellen aanvallen. Ondanks het immense succes van deze nieuwe therapieën zijn er nog talrijke vragen over hun precieze werking. Zo is het niet duidelijk waarom ze in sommige kankers goed werken en in andere kankers niet. Ook zijn er geen biomerkers die ons kunnen vertellen welke kankerpatiënten nut hebben van de therapie en welke kankerpatiënten niet.

In dit project wensen we een innovatieve technologie te gebruiken die individuele cellen uit tumoren zal isoleren, en het volledige genexpressie profiel en T-cell repertoire voor en tijdens immunotherapie van deze individuele cellen in kaart zal brengen. Dit zal ons enorm gedetailleerde datasets opleveren. Door hierin een vergelijking te maken tussen individuele kankercellen die heel goed en niet goed reageren op de therapie, zullen we de ingewikkelde mechanismen in deze tumoren kunnen beschrijven en de precieze werking van immunotherapie in kaart brengen.