Team van professor Didier Cataldo (2022)

Team van professor Didier Cataldo (2022)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: CCL5-CCR5 axis : a therapeutic target in cisplatin resistant mesothelioma?
  • Selectiejaar: 2022
  • Organisatie: ULiège
  • Toegekend bedrag: 200 000 €
  • Duurtijd financiering: 2 jaar

Maligne pleuraal mesothelioom (MPM) is een agressieve kanker (in de meeste gevallen veroorzaakt door blootstelling aan asbest) met een beperkte overlevingsduur. De standaardbehandeling evolueert na recente studies en bestaat voortaan uit immunotherapie, eventueel aangevuld met chemotherapie die cisplatine en pemetrexed combineert. Helaas ontwikkelt zich bij patiënten snel resistentie tegen cisplatine, waardoor het therapeutisch succes wordt beperkt. Het is daarom essentieel de mechanismen te begrijpen die leiden tot cisplatine-resistentie in MPM. Het doel van deze studie is het identificeren van de rol die de CCL5-CCR5 as speelt in cisplatine resistentie in MPM. De impact van de CCL5-CCR5-as op de rekrutering van immuuncellen in het tumormilieu, met inbegrip van tumorgeassocieerde macrofagen, zal worden bestudeerd. Dit project kan leiden tot de ontwikkeling van een therapie gericht op de CCL5-CCR5-as (er bestaat al een CCR5-remmer), waardoor de resistentie tegen cisplatine bij patiënten met MPM wordt verminderd.