Team van professor Daan Dierickx (2022)

Team van professor Daan Dierickx (2022)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Molecular characterization of hyperactive T cell receptor signaling in peripheral T cell lymphoma to uncover druggable targets
  • Selectiejaar: 2022
  • Organisatie: KU Leuven
  • Toegekend bedrag: 400 000 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

Perifeer T-cel lymfoom (PTCL) is een zeldzame vorm van bloedkanker. Momenteel zijn er, behalve chemotherapie, geen effectieve behandelingen, en daarom is de overlevingskans slechts 30%. Er is dus een hoge nood aan nieuwe therapieën voor deze patiënten. In ons lab hebben we nieuwe genetische fouten geïdentificeerd in PTCL tumoren. Met dit onderzoeksproject willen we nu de rol van deze genetische fouten bestuderen, zodat we inzicht krijgen in hoe we de tumorgroei kunnen remmen/stoppen. Dit doen we door de genetische fouten na te maken in muismodellen, dewelke we dan gebruiken om te onderzoeken hoe deze fouten precies bijdragen tot de ontwikkeling van een PTCL tumor. Als we dit weten, kunnen we nieuwe therapeutische targets identificeren. Deze zullen we dan testen in de muismodellen die we ontwikkeld hebben. Het resultaat van dit onderzoek zal kunnen bijdragen tot het opzetten van nieuwe klinische studies voor het uittesten van nieuwe behandelingen voor PTCL patiënten.