Team van professor Daan Dierickx (2018)

Team van professor Daan Dierickx (2018)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: The identification of actionable genetic events driving disease progression and heterogeneity in peripheral T cell lymphoma, not otherwise specified
  • Selectiejaar: 2018
  • Organisatie: KU Leuven
  • Toegekend bedrag: 200 000 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

Team van professor Daan Dierickx

De term lymfoom omvat tientallen verschillende kwaadaardige aandoeningen die ontstaan uit lymfocyten. Lymfocyten zijn één van de verschillende soorten witte bloedcellen in het lichaam. Men kan verschillende types van lymfomen groeperen die dan  meer dan de helft van het totale aantal gevallen uitmaken en waarvoor de behandeling over het algemeen goed zijn.

Voor andere, zeldzamere lymfomen zijn deze resultaten vaak slechter. Perifere T cel lymfomen zijn zo’n groep van zeldzame lymfomen waarvoor we geen afdoende therapie hebben. Met dit project willen wij de genetische mechanismen van het perifere T cel lymfoom onderzoeken. De resultaten van dit onderzoek zullen bij verschillende stappen in de klinische praktijk kunnen gebruikt worden.

We kunnen de genetische kenmerken gebruiken om een correcte diagnose te stellen en om de kans op genezing in te schatten. Nog belangrijker: we kunnen ze gebruiken om kwetsbaarheden van de ziekte te ontdekken en zo nieuwe behandelingen te ontwikkelen.