Team van professor Cyril Corbet (2022)

Team van professor Cyril Corbet (2022)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Towards metabolic targeting of the minimal residual disease in head and neck
  • Selectiejaar: 2022
  • Organisatie: UCLouvain
  • Toegekend bedrag: 580 000 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

Een belangrijke beperking van anti-EGFR gerichte therapieën (cetuximab) bij hoofd- en halskanker (HNSCC) is het frequente optreden van secundaire resistentie die leidt tot een klinische terugval. De moleculaire basis van deze resistentie, en in het bijzonder de rol van het tumormetabolisme, is nog slecht begrepen in SCCHN. In dit project stellen wij voor gebruik te maken van preklinische modellen van xenograften (transplantatie van cellen of weefsels tussen 2 verschillende levende soorten) en 3D organoïden (een soort celkweek in 3 dimensies) afkomstig van SCCHN-patiënten, gecombineerd met metabole en genetische studiebenaderingen toegepast op afzonderlijke cellen. Het doel is tweeledig: enerzijds het bepalen en aanpakken van metabole voorkeuren in hardnekkige cellen onder cetuximab en anderzijds het bestuderen van de bijdrage van metabole acidose in de klonale proliferatie van kankercellen in reactie op cetuximab. Zo zullen we de metabole “zwakheden” van kankercellen die bijdragen tot resistentie tegen cetuximab kunnen identificeren en nieuwe therapeutische strategieën kunnen ontwikkelen die gericht zijn op het metabolisme om de respons op anti-EGFR-therapieën te verlengen en klinische terugval te voorkomen.