Team van professor Christine Wyns (2020)

Team van professor Christine Wyns (2020)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Fertility restoration after cancer in young boys: creating an artificial testis
  • Selectiejaar: 2020
  • Organisatie: UCLouvain
  • Toegekend bedrag: 265 523 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

Oncologische behandelingen kunnen giftig zijn voor de testikels en leiden tot permanente onvruchtbaarheid. Voor prepuberale jongens, bij wie testikels nog geen sperma produceren, wordt voorgesteld een fragment testikelweefsel in te vriezen dat is genomen vóór het begin van de chemo- en/of radiotherapie om hun toekomstige vruchtbaarheid te behouden. Ons onderzoek is erop gericht technieken te ontwikkelen waardoor deze patiënten ouders kunnen worden en dit startend van het ingevroren weefsel, met name door de creatie van een kunstmatige testikel die na herstel bij de patiënt kan worden getransplanteerd. Daartoe moet het ingevroren weefsel worden gedissocieerd om eventuele kankercellen te verwijderen (zodat het risico van terugkeer van de kanker tijdens de transplantatie wordt vermeden). De cellen die essentieel zijn voor de productie van sperma moeten dan worden geselecteerd en teruggebracht naar een omgeving waarin sperma zich kan ontwikkelen. Onze strategie is erop gericht deze omgeving na te bootsen met behulp van een gel die is afgeleid van varkenstesticulair weefsel dat is behandeld voor klinisch gebruik.