Team van professor Christine Desmedt (2022)

Team van professor Christine Desmedt (2022)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: MetLob: A post-mortem tissue donation study dedicated to Metastatic Lobular breast cancer
  • Selectiejaar: 2022
  • Organisatie: KU Leuven
  • Toegekend bedrag: 598 970 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

Eén op acht vrouwen wordt in haar leven geconfronteerd met borstkanker. Ongeveer 15% van hen heeft lobulaire borstkanker (ILC), een speciaal type borstkanker die op verschillende vlakken anders is dan de meest voorkomende niet speciaal type borstkanker (NST). ILC reageert anders op sommige therapieën dan NST. Daarnaast kan ILC op andere plaatsen in het lichaam uitzaaiingen geven. Deze uitzaaiingen kunnen soms pas na vele jaren opduiken wat wijst op een inactieve (=dormante) staat van de tumorcellen. Tot slot, hebben studies uitgewezen dat er grote verschillen zijn in de onderliggende biologie. Nochtans wordt ILC op dezelfde manier behandeld als NST. Via een weefseldonatieprogramma na overlijden willen we inzicht bekomen in de verspreiding van ILC door het lichaam.  Hierbij willen we de foutjes in het DNA van tumorcellen, verantwoordelijk voor verspreiding en weerstand tegen therapieën, en richtpunten voor nieuwe therapieën ontdekken. De wetenschappelijke wereld zal nadien onze kwaliteitsvolle data kunnen gebruiken voor verder onderzoek naar ILC.